خیابان کارگر شمالی - خیابان فرشی مقدم - خیابان هفدهم نبش فجر 2 - پلاک 16 – طبقه اول - واحد 2 - کدپستی: 1438833881

021-88331528

021-88003988

ab.negarm@gmail.com